CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH KHOA LÊ

Dịch vụ chứng minh tài chính 63 tỉnh thành

Mã số thuế: 0315682500, ĐT: (028) 6275.1309

Hotline: 0987.309.309, 0932.309.309 (Mr. Khoa)

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH KHOA LÊ

Dịch vụ chứng minh tài chính 63 tỉnh thành

Mã số thuế: 0315682500, ĐT: (028) 6275.1309

Hotline: 0987.309.309, 0932.309.309 (Mr. Khoa)

Những điểm lưu ý cần lưu ý khi chứng minh tài chính doanh nghiệp đối với hồ sơ dự thầu

Chủ đầu tư khi chọn đơn vị nhà thấu chính thường chọn nhà thầu có tài chính cao, độ uy tín và chất lượng lên hàng đầu, và điều quan trọng là nguồn tài chính doanh nghiệp của đơn vị đó, đủ khả năng dự thầu.

Chứng minh tài chính doanh nghiệp cần lưu ý

Báo cáo tài chính doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất, dịch vụ chứng minh tài chính doanh nghiệp từ 100 tỷ đến 300 tỷ đồng (tùy theo hạn mục dự thầu), lợi nhuận từ 10 tỷ trở lên trên một năm, nguồn nhân lực tối thiểu 200 công nhân trong một công trình.

chứng minh tài chính du học Tây Ban Nha

Ngoài các vấn đề nêu trên doanh nghiệp phải thực hiện cam kết các thủ tục dự thầu của chủ đầu tư đưa ra.

Để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật, đồng thời rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ, các nhà đầu tư cần lưu ý một số điểm khi sử dụng dịch vụ chứng minh tài chính doanh nghiệp, cụ thể: 

Nhà đầu tư:

Nhà đầu tư phải xác định rõ tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn đầu tư: vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư (vốn góp của nhà đầu tư), vốn huy động (vay ngân hàng, tổ chức tài chính,  công ty mẹ, …).

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai, thì điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định: có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20ha; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20ha trở lên. Do đó, khi cơ cấu nguồn vốn đầu tư nhà đầu tư cần lưu ý để cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho phù hợp.

Chứng minh vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư:

a) Nhà đầu tư là cá nhân:

Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của nhà đầu tư tại ngân hàng thương mại.

b) Nhà đầu tư là doanh nghiệp:

– Đối với doanh nghiệp đã hoạt động trên 1 năm: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của doanh nghiệp; báo cáo tài chính phải đầy đủ và đúng theo quy định tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp và Luật kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015. Riêng báo cáo tài chính của các doanh nghiệp sau bắt buộc phải được kiểm toán theo quy định tại Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 về kiểm toán độc lập và quy định tại Thông tư số 64/2004/TT-BTC ngày 29/6/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thành lập và hoạt động tại Việt Nam, kể cả chi nhánh doanh nghiệp nước ngoài hoạt động tại Việt Nam; Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn có tham gia niêm yết và kinh doanh trên thị trường chứng khoán, doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp khác có vốn nhà nước trên 50%.

Trường hợp doanh nghiệp đã sử dụng vốn chủ sở hữu để đầu tư các dự án khác (ngoài dự án đang trình) thì phải có bảng kê danh mục các dự án đang thực hiện và vốn chủ sở hữu đã sử dụng.

– Đối với doanh nghiệp mới thành lập:

Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi của doanh nghiệp tại ngân hàng thương mại.

Chứng minh tài chính vốn huy động:

Văn bản cam kết của ngân hàng, tổ chức tài chính, … cho vay để đầu tư dự án đang trình.

Tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

Gửi Bình Luận

MAPBản đồ
Chỉ đường tới Tài chính Khoa Lê
urlZalo
Tư vấn qua Zalo
Tư vấn qua Facebook
url0987 309309
Gọi ngay Tài chính Khoa Lê
Back to Top