CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH KHOA LÊ

Dịch vụ chứng minh tài chính 63 tỉnh thành

Mã số thuế: 0315682500, ĐT: (028) 6275.1309

Hotline: 0987.309.309, 0932.309.309 (Mr. Khoa)

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH KHOA LÊ

Dịch vụ chứng minh tài chính 63 tỉnh thành

Mã số thuế: 0315682500, ĐT: (028) 6275.1309

Hotline: 0987.309.309, 0932.309.309 (Mr. Khoa)

Mẫu hợp đồng góp vốn kinh doanh

Hợp đồng góp vốn kinh doanh

CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÚ GIA LẠC
Địa chỉ: 110/43/14 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp.HCM

MST: 0304442218

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—-o0o—-

HỢP ĐỒNG GÓP VỐN  KINH DOANH

Hôm nay, ngày 01 tháng 04 năm 2014 tại địa chỉ Số 110/43/14 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, TP Hồ Chí Minh chúng tôi gồm có:
Bên góp vốn (sau đây gọi là bên A):
Ông: LÊ KHOA
Sinh ngày: 12/12/1987                – tại: BR – VT

Chứng minh nhân dân số: 021603385 – cấp ngày: 10/12/2010- tại: CA Tp.HCM
Hộ khẩu thường trú: 393/1 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Kho, Quận 1, Tp.HCM

Bên nhận góp vốn (sau đây gọi là bên B):
Ông: TRƯƠNG QUỐC HÀO
Đại diện: CÔNG TY TNHH TM VÀ DV PHÚ GIA LẠC
Địa chỉ: Số 110/43/14 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp.HCM
MST: 0304442218            

Các bên đồng ý thực hiện việc góp vốn với các thoả thuận sau đây :

Điều 1: TÀI SẢN GÓP VỐN

Tài sản góp vốn thuộc quyền sở hữu của bên A: Tiền mặt

 Điều 2: GIÁ TRỊ GÓP VỐN

Giá trị tài sản góp vốn được các bên cùng thống nhất thoả thuận là: 5.000.000.000đ (bằng chữ: 5 tỷ đồng)

Điều 3: THỜI HẠN GÓP VỐN

Thời hạn góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là: 5 năm
– Kể từ ngày 01 tháng 04 năm 2014 đến ngày 01 tháng 04 năm 2019

Điều 4: MỤC ĐÍCH GÓP VỐN

Mục đích góp vốn bằng tài sản nêu tại Điều 1 là : Tăng vốn đầu tư  

Điều 5: PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP HỢP ĐỒNG

Trong quá trình thực hiện hợp đồng, nếu phát sinh tranh chấp, các bên cùng nhau thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không giải quyết được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

Điều 6: CAM ĐOAN CÁC BÊN

 1. Bên A cam đoan:
 2. Những thông tin về nhân thân, tài sản  đã ghi trong hợp đồng này là đúng sự thật;
 3. Tài sản góp vốn không có tranh chấp;
 4. Tài sản góp vốn không bị  cơ quan nhà nước có thẩm quyền xử lý theo quy định pháp luật;
 5. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 6. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này.
 7. Các cam đoan khác…
 8. Bên B cam đoan:
 9. Những thông tin về nhân thân đã ghi trong Hợp đồng này là đúng sự thật;
 10. Đã xem xét kỹ, biết rõ về  tài sản góp vốn nêu trên và các giấy tờ về quyền sử dụng, quyền sở hữu;
 11. Việc giao kết hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
 12. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thoả thuận đã ghi trong Hợp đồng này;
 13. Các cam đoan khác…                                                                        

Điều 7: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

 1. Các bên đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này.
 2. Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Cụng chứng viên

Hoặc chọn một trong các trường hợp sau đây:

– Hai  bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
– Hai bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
– Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
– Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này
trước sự có mặt của công chứng viên.
– Hai bên đã nghe công chứng viên đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
– Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
– Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký, điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;
– Hai bên đó nghe người làm chứng đọc Hợp đồng, đó hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và điểm chỉ vào Hợp đồng này trước sự có mặt của Công chứng viên;

3. Hợp đồng có hiệu lực từ: ngày 01 tháng 04 năm 2014 tại địa chỉ Số 110/43/14 Bà Hom, Phường 13, Quận 6, Tp.HCM

                             Bên A
              (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)
                                   Bên B
                 (ký, điểm chỉ và ghi rõ họ tên)

Mục đích làm hợp đồng góp vốn: để chứng minh tài chính năng lực hoặc chứng minh thu nhập bão lãnh du học, du lịch…

Chúc các bạn thành công

Công ty Cổ Phần TV-TM-DV- Khoa Lê

Điện thoại: (08).668-14235 _ 0987-309-309 Mr Khoa

MAPBản đồ
Chỉ đường tới Tài chính Khoa Lê
urlZalo
Tư vấn qua Zalo
Tư vấn qua Facebook
url0987 309309
Gọi ngay Tài chính Khoa Lê
Back to Top