CÔNG TY TÀI CHÍNH KHOA LÊ

Dịch vụ chứng minh tài chính 63 tỉnh thành

Mã số thuế: 0315682500, ĐT: (028) 6275.1309

Hotline: 0987.309.309, 0932.309.309 (Mr. Khoa)

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH KHOA LÊ

Dịch vụ chứng minh tài chính 63 tỉnh thành

Mã số thuế: 0315682500, ĐT: (028) 6275.1309

Hotline: 0987.309.309, 0932.309.309 (Mr. Khoa)

Giáo trình xã hội học MA: Chi tiết đầy đủ nhất năm nay

Xã hội loài người là nền văn minh phức tạp, độc đáo và hấp dẫn nhất từng tồn tại. Đối với những người quan tâm đến việc khám phá hành vi và cấu trúc xã hội trong xã hội loài người, Xã hội học cung cấp sự hiểu biết sâu sắc về cách thức hoạt động của xã hội loài người cũng như hoạt động của văn hóa và phong tục con người. Nếu bạn đang muốn học Xã hội học ở cấp độ nâng cao, Xã hội học MA là một lựa chọn phù hợp vì nó bao gồm việc nghiên cứu các khía cạnh quan trọng khác nhau của xã hội như quan hệ xã hội, cấu trúc xã hội, sự tương tác và cơ chế. Blog này mang đến cho bạn cái nhìn tổng quan chi tiết về giáo trình Xã hội học MA để những người mong muốn nhận thức được các lĩnh vực mà họ có thể khám phá trong suốt chương trình này.

Cấp độ khóa họcSau đại học
Hình thức đầy đủThạc sĩ nghệ thuật trong xã hội học
Khoảng thời gian2 năm
trường đại họcMột số
Học phí5.000 INR đến 3.00.000 INR
Các cơ hội nghề nghiệpCố vấn, cố vấn, quản trị viên, nhà báo và nhà nghiên cứu

Xã hội học MA là gì?

Thạc sĩ Nghệ thuật Xã hội học là bằng sau đại học kéo dài 1-2 năm, tập trung vào các khía cạnh khác nhau của xã hội, đóng vai trò bắt buộc trong hoạt động của nền văn minh nhân loại. Giáo trình xã hội học MA được trải rộng trên một loạt các chủ đề như tôn giáo, xã hội học chính trị và xã hội học kinh tế. Nó cũng bao gồm một cái nhìn tổng quan toàn diện về các mối quan tâm và tranh luận chính trong xã hội học, đồng thời khuyến khích sinh viên khám phá các ứng dụng và công cụ nghiên cứu để tìm hiểu sâu hơn về các vấn đề đương đại. Hoàn thành bằng cấp này, bạn có thể mong muốn xây dựng một sự nghiệp xứng đáng trong nghiên cứu hoặc khám phá các cơ hội việc làm trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm nhưng không giới hạn ở tư vấn, báo chí, quản trị, tư vấn, học thuật, v.v.
Giáo trình xã hội học MA

Giáo trình xã hội học MA

Xã hội học MA có phạm vi rộng hơn và cho phép các học giả nghiên cứu các sắc thái khác nhau của xã hội ở mức độ này. Nó thường được phân loại theo học kỳ, hai hoặc bốn học kỳ, tùy thuộc vào thời lượng của khóa học. Đây là cấu trúc theo học kỳ cho giáo trình xã hội học MA như một chương trình cấp bằng 2 năm:

Học kỳCác chủ đề chính được bảo hiểm
Kỳ nghỉ ởXã hội học cơ bản
Các lý thuyết xã hội học
Xã hội học đại cương
Tôn giáo và xã hội
Xã hội học chính trị
Lý thuyết xã hội đương đại
Học kỳ IIPhương pháp nghiên cứu xã hội học
Xã hội học phát triển
Xã hội học kinh tế
Lý thuyết xã hội học hiện đại
Học kỳ IIILý thuyết xã hội nâng cao
Giới và xã hội
Thay đổi xã hội và trật tự chính trị
Xã hội học giáo dục
Xã hội học môi trường
Học kỳ IVDân số và xã hội
Xã hội học đô thị
Các vấn đề xã hội
Xã hội học bạo lực Thiết kế luận văn
nghiên cứu xã hội

Xã hội học MA: Các môn học cốt lõi

Giáo trình Xã hội học MA bao gồm một loạt các lĩnh vực chủ đề có thể mới đối với những người chưa học Xã hội học ở cấp đại học. Trong học kỳ đầu tiên của chương trình này, sinh viên được cung cấp kiến ​​thức nền tảng về xã hội học, từ đó giúp họ khám phá các chủ đề nâng cao một cách tốt hơn. Dưới đây, chúng tôi đã trình bày chi tiết một số chủ đề chính trong giáo trình của Xã hội học MA:

Lý thuyết xã hội học

Đây là một lĩnh vực nghiên cứu rộng lớn và bao gồm những suy nghĩ và ý tưởng trừu tượng liên quan đến nhiều sự kiện lịch sử khác nhau. Nó liên quan đến các lý thuyết xã hội học đa dạng được cung cấp bởi các nhà xã hội học lớn như Emile Durkheim, Max Weber, Karl Max, v.v.

Phương pháp nghiên cứu xã hội học

Theo Giáo trình Xã hội học MA, môn học chuyên ngành này nhấn mạnh vào nghiên cứu định tính để thấm nhuần cách tiếp cận thực tế trong mô-đun lý thuyết. Học sinh được dạy các kỹ thuật và phương pháp nghiên cứu khác nhau cũng như các ứng dụng thực tế của chúng. Đây là một phần không thể thiếu của khóa học giúp sinh viên khám phá nghề nghiệp nghiên cứu.

Lệnh thay đổi xã hội và chính trị

Chủ đề này tập trung vào thế giới xã hội đang chuyển đổi và các ý tưởng chính trị khác nhau như chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa tự do và trật tự chính trị dân chủ ảnh hưởng đến các quốc gia trên toàn thế giới như thế nào và các quan niệm giúp hiểu cấu trúc của xã hội từ quan điểm chính trị và trong lĩnh vực xã hội.

Bạo lực xã hội học

Mô-đun này tập trung vào sự hiểu biết nhiều mặt về thuật ngữ “bạo lực” và bao gồm các cuộc thảo luận về sự hiểu biết lý thuyết và thực tiễn về thuật ngữ của nó cũng như những tác động trong xã hội đương đại.

Thiết kế nghiên cứu xã hội

Phân đoạn này trình bày ý tưởng về các chủ đề trọng tâm của nghiên cứu xã hội và logic liên quan đến từng chủ đề. Là một thành phần thiết yếu của Giáo trình Xã hội học MA, chủ đề này kết hợp các cuộc tranh luận và thảo luận gay gắt về cách thực hiện nghiên cứu xã hội về các vấn đề phổ biến liên quan đến xã hội.

Các môn tự chọn

Cùng với các môn học cốt lõi được đề cập ở trên, đây là các môn tự chọn chính trong giáo trình Xã hội học MA:

 • Đau khổ xã hội
 • Chính trị và xã hội học môi trường
 • Nghiên cứu xã hội quan trọng: Sự thật, đạo đức và quyền lực
 • Nghiên cứu định tính
 • Phân tích dữ liệu định lượng
 • Thay đổi xã hội & trật tự chính trị
 • Xã hội học bạo lực
 • Thiết kế nghiên cứu xã hội

Giáo trình xã hội học MA DU

Năm 1

 • Tôn giáo và xã hội
 • Xã hội học quan hệ họ hàng
 • Lý thuyết xã hội học
 • Lý thuyết xã hội học: Một số vấn đề khái niệm

Năm 2 

 • Phương pháp nghiên cứu xã hội học
 • Sự phân tầng xã hội
 • Xã hội học phát triển
 • Xã hội học của chủ nghĩa tượng trưng

Giáo trình xã hội học MA IGNOU

Năm 1
Mã khóa họcTên khóa họcTín dụng
MSO-001Các lý thuyết và khái niệm xã hội học8
MSO-002Phương pháp và phương pháp nghiên cứu8
MSO-003Xã hội học phát triển8
MSO-004Xã hội học8
Năm 2
Mã khóa họcTên khóa họcTín dụng
MSOE-001Xã hội học giáo dục8
MSOE-002Cộng đồng hải ngoại và xuyên quốc gia8
MSOE-003Xã hội học tôn giáo8
MSOE-004Xã hội học đô thị8
MPS-003Ấn Độ: Dân chủ và Phát triển8
MPA-016Phân cấp và quản trị địa phương8

Giáo trình xã hội học MA cho JNU

Các khóa học bắt buộc

 • SS 451N – Phương pháp luận khoa học xã hội
 • SS 452N – Nhà tư tưởng xã hội học
 • SS 453N – Văn hóa, Nhân cách và Xã hội
 • SS 454N – Cuộc sống gia đình và quan hệ họ hàng
 • SS 455N – Lý thuyết nhân học
 • SS 456N – Kinh tế và Xã hội
 • SS 457N – Xã hội học về phân tầng xã hội
 • SS 458N – Tôn giáo và Xã hội
 • SS 459N – Lý thuyết xã hội học
 • SS 460N – Kỹ thuật nghiên cứu xã hội
 • SS 461N – Chính thể và Xã hội

Khóa học bắt buộc

 • SS 413N – Công nghiệp và Xã hội
 • SS 414N – Xã hội học tri thức
 • SS 415N – Luật và Xã hội
 • SS 416N – Xã hội học Y học
 • SS 417N – Xã hội học khoa học
 • SS 418N – Xã hội học của các nhóm dân tộc thiểu số và dân tộc
 • SS 419N – Bộ máy quan liêu và phát triển
 • SS 420N – Xã hội học Giáo dục
 • SS 421N – Xã hội học bộ lạc
 • SS 422N – Xã hội học nông dân
 • SS 423N – Xã hội học về đời sống đô thị
 • SS 424N – Xã hội học về nghề nghiệp
 • SS 425N – Chủ đề nhân học xã hội – Phân tích chuyên khảo
 • SS 426N – Thống kê trong khoa học xã hội
 • SS 427N – Dân số và xã hội

Lưu ý: Danh sách các môn học tùy chọn nói trên chưa đầy đủ.

Giáo trình MA Xã hội học HPU

học kỳĐối tượng
Học kì 1-Truyền thống xã hội học cổ điển- I
-Phương pháp nghiên cứu xã hội
-Sự phân tầng và thay đổi xã hội
Học kỳ 2-Truyền thống xã hội học cổ điển- II
– Quan điểm về xã hội Ấn Độ
-Xã hội học môi trường
Học kỳ 3-Quan điểm lý thuyết trong xã hội học- I
-Xã hội học phát triển
-Xã hội học nông thôn hoặc Xã hội học đô thị hoặc Nhân khẩu học xã hội hoặc Tội phạm học
Học kỳ 4-Quan điểm lý thuyết trong xã hội học- II
-Xã hội học so sánh
-Tâm lý xã hội hoặc Khoa học, Công nghệ và Xã hội thông tin hoặc Xã hội học về sức khỏe và lão hóa hoặc Xã hội học về quan hệ họ hàng, hôn nhân và gia đình

Giáo trình Xã hội học MA Đại học Lucknow

Học kì 1

 • Truyền thống xã hội học cổ điển I
 • Phương pháp nghiên cứu xã hội học
 • Xã hội học Thay đổi và Phát triển
 • Xã hội học so sánh

Học kỳ 2

 • Truyền thống xã hội học cổ điển II
 • Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu xã hội học
 • Quan điểm lý thuyết về phát triển
 • Lý thuyết xã hội học so sánh

Học kỳ 3

 • Các lý thuyết xã hội học hiện đại
 • Quan điểm về xã hội Ấn Độ
 • Giấy tùy chọn
 • Giấy tùy chọn

Học kỳ 4

 • Quan điểm lý thuyết trong xã hội học
 • Xã hội và văn hóa đương đại
 • Giấy tùy chọn
 • Giấy tùy chọn

Giáo trình MA Xã hội học Đại học Kanpur

Học kì 1

 • Truyền thống xã hội học cổ điển I
 • Phương pháp nghiên cứu xã hội học
 • Xã hội học Thay đổi và Phát triển
 • Xã hội học so sánh

Học kỳ 2

 • Truyền thống xã hội học cổ điển II
 • Phương pháp và kỹ thuật nghiên cứu xã hội học
 • Quan điểm về xã hội Ấn Độ
 • Xã hội học môi trường và quản lý thiên tai

Học kỳ 3

 • Công nghiệp và xã hội
 • Phong trào xã hội
 • Giấy tùy chọn
 • Giấy tùy chọn

Học kỳ 4

 • Khoa học Công nghệ và Xã hội
 • Xã hội và văn hóa đương đại
 • Giấy tùy chọn
 • Giấy tùy chọn

Giáo trình xã hội học MA cho MJPRU

Năm 1

 • Truyền thống xã hội học cổ điển
 • Phương pháp nghiên cứu xã hội
 • Giới tính và xã hội (Tùy chọn)
 • Môi trường và xã hội (Tùy chọn)
 • Hiệp hội Hoàng gia (Tùy chọn)
 • Xã hội học của các cộng đồng bị thiệt thòi (Tùy chọn)
 • Toàn cầu hóa và xã hội (Tùy chọn)

Năm 2

 • Quan điểm lý thuyết trong xã hội học
 • Quan điểm về xã hội Ấn Độ
 • Xã hội đô thị (Tùy chọn)
 • Xã hội học về Lão hóa (Tùy chọn)
 • Công nghiệp và Xã hội (Tùy chọn)
 • Nghiên cứu về cộng đồng người Ấn Độ hải ngoại (Tùy chọn)
 • Xã hội học chính trị (Tùy chọn)

Giáo trình xã hội học MA BHU

Học kì 1 

 • Bài S1:01 Nhân học xã hội
 • Bài S1:02 Phương pháp luận của khoa học xã hội
 • Bài viết S1:03 Quy trình và động lực của nhóm
 • Bài viết S1:04 Các nhà tư tưởng xã hội cổ điển
 • Bài S1:05 Xã hội học môi trường

Học kỳ 2

 • Bài S2:01 Kinh tế và xã hội bộ lạc
 • Bài S2:02 Thống kê xã hội
 • Bài S2:03 Lý thuyết về tương tác nhóm
 • Bài S2:04 Cơ sở lý thuyết truyền thống
 • Bài S2:05 Đánh giá xã hội học và Viva- Voce

Học kỳ 3 

 • Giấy tờ bắt buộc
 • Bài S3:01 Các lý thuyết xã hội học hiện đại
 • Bài S3:02 Xã hội học Ấn Độ
 • Giấy tờ tùy chọn
 • Nhóm A – Hệ thống nông thôn và thành thị
  • Bài S3:03 Xã hội học nông thôn
  • Bài S3:04 Xã hội học đô thị
 • Nhóm B – Nhân khẩu học xã hội và các khía cạnh nhân khẩu học của sức khỏe cộng đồng
  • Bài S3:03 Nhân khẩu học xã hội
  • Bài viết S3:04 Các khía cạnh nhân khẩu học của sức khỏe cộng đồng
 • Nhóm C – Nghiên cứu về Phụ nữ
  • Bài S3:03 Phụ nữ và xã hội
  • Bài viết S3:04 Phụ nữ và sự thay đổi xã hội
 • Nhóm D – Tổ chức và quản lý công nghiệp
  • Bài S3:03 Xã hội học công nghiệp
  • Bài S3:04 Quản lý công nghiệp
 • Nhóm E – Nghiên cứu bộ lạc
  • Bài S3:03 Nhân học xã hội: Các vấn đề về khái niệm và phương pháp luận
  • Giấy S3:04 Các bộ lạc
  • Luận án S3:05

Học kỳ 4

 • Giấy tờ bắt buộc
 • Bài S4:01 Các lý thuyết xã hội học nâng cao
 • Bài viết S4:02 Tính liên tục và sự thay đổi
 • Giấy tờ tùy chọn
 • Nhóm A – Hệ thống nông thôn và thành thị
  • Bài S4:03 Xã hội nông dân và sự thay đổi xã hội
  • Bài viết S4:04 Đô thị hóa và thay đổi xã hội
 • Nhóm B – Nhân khẩu học xã hội và các khía cạnh nhân khẩu học của sức khỏe cộng đồng
  • Bài S4:03 Tăng trưởng dân số và chính sách
  • Tài liệu S4:04 Quản lý sức khỏe cộng đồng
 • Nhóm C – Nghiên cứu về Phụ nữ
  • Bài S4:03 Giới và Phát triển
  • Bài viết S4:04 Di chuyển và Thay đổi Giới tính
 • Nhóm D – Tổ chức và quản lý công nghiệp
  • Bài S4:03 Giai cấp công nhân và phát triển công nghiệp
  • Bài viết S4:04 Quan hệ lao động và quản lý nhân sự
 • Nhóm E – Nghiên cứu bộ lạc
  • Giấy S4:03 Thể chế bộ lạc
  • Giấy S4:04 Quan điểm phát triển bộ lạc
  • Giấy S4:05 Viva -Voce

Các trường đại học tốt nhất cho ngành xã hội học MA

Có một số trường đại học trên khắp thế giới cung cấp chương trình Thạc sĩ Xã hội học hoặc các biến thể khóa học liên quan của nó. Khi đưa ra quyết định theo đuổi khóa học này, nhận thức về trường đại học được xếp hạng tốt nhất cho các khóa học Xã hội học sẽ giúp bạn đưa ra quyết định có lợi. Dưới đây là danh sách các trường đại học danh tiếng cung cấp các khóa học thạc sĩ về Xã hội học:

Trường đại họcQuốc gia
Trường Khoa học Xã hội và Hành vi Erasmusnước Hà Lan
Viện Đại học LisbonLisboa
Đại học CharlesCộng hòa Séc
Đại học AlgarveBồ Đào Nha
Đại học KentVương quốc Anh
Đại học BangorXứ Wales
Đại học CardiffVương quốc Anh
Đại học PretoriaNam Phi
Đại học LimerickIreland
Trường học mớiHoa Kỳ

Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể làm tiến sĩ sau thạc sĩ xã hội học không?

Nếu bạn muốn trở thành Trợ lý Giáo sư hoặc Phó Giáo sư tại một trường cao đẳng hoặc đại học sau khi lấy bằng Thạc sĩ xã hội học, bạn có thể làm Bài kiểm tra Đủ điều kiện Quốc gia (NET) hoặc Bài kiểm tra Đủ điều kiện Cấp Tiểu bang (SET). Nếu bạn vượt qua. Bạn cũng có thể lấy bằng Tiến sĩ hoặc M.Phil. và giảng dạy xã hội học ở cấp đại học.

PG trong xã hội học có tốt không?

Khi tham gia khóa học cử nhân hoặc thạc sĩ về xã hội học, sinh viên thực hiện rất nhiều dự án nghiên cứu để tìm hiểu thêm về các vấn đề xã hội, thử các lý thuyết và sử dụng phân tích dữ liệu để tạo ra các mô hình tốt hơn về cách xã hội phát triển. Sinh viên được tăng lương trung bình 58% và có thể lên tới 400%.

Kỳ thi chính phủ sau MA về Xã hội học là gì?

Có nhiều lựa chọn, chẳng hạn như UPSC, State PC, UGC net, đầu vào Tiến sĩ, đầu vào MPhil, v.v.

Vì vậy, chúng tôi hy vọng rằng blog này đã giúp bạn khám phá giáo trình Xã hội học MA, nội dung khóa học, môn học cũng như các trường đại học phổ biến. Có kế hoạch theo đuổi bằng cấp về Xã hội học?

5/5 - (1 bình chọn)
urlZalo
Tư vấn qua Zalo
Tư vấn qua Facebook
url0932 309.309
Gọi ngay Tài chính Khoa Lê
Back to Top