CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH KHOA LÊ

Dịch vụ chứng minh tài chính 63 tỉnh thành

Mã số thuế: 0315682500, ĐT: (028) 6275.1309

Hotline: 0987.309.309, 0932.309.309 (Mr. Khoa)

CÔNG TY CỔ PHẦN TÀI CHÍNH KHOA LÊ

Dịch vụ chứng minh tài chính 63 tỉnh thành

Mã số thuế: 0315682500, ĐT: (028) 6275.1309

Hotline: 0987.309.309, 0932.309.309 (Mr. Khoa)

Tài chính doanh nghiệp thêm mới và sửa đổi danh mục báo cáo định kỳ

Quyết định số 1693/QĐ-BTC Bộ Tài chính vừa ban hành về công bố danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp.

Quyết định số 1693/QĐ-BTC

Bộ Tài chính vừa công bố Danh mục báo cáo định kỳ trong lĩnh vực tài chính doanh nghiệp thuộc phạm vi quản lý của Bộ Tài chính.

Theo đó, Quyết định số 1693/QĐ-BTC quy định rõ các đối tượng có trách nhiệm thực hiện Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và không quá 50% vốn điều lệ.

Đó là người đại diện phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và không quá 50% vốn điều lệ, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên; cơ quan đại diện chủ sở hữu (các Bộ quản lý ngành, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Bộ Tài chính.

Hàng năm, cơ quan đại diện chủ sở hữu (các bộ quản lý ngành, Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương); Bộ Tài chính có trách nhiệm thực hiện Báo cáo tình hình đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp.

Theo Quyết định số 1693/QĐ-BTC, chế độ báo cáo mới là Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ và không quá 50% vốn điều lệ.

3 chế độ báo cáo sửa đổi, bổ sung

  • Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp đổi thành Báo cáo tình hình đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp;
  • Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp nhà nước đổi thành Báo cáo kết quả giám sát tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
  • Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp nhà nước đổi thành Báo cáo đánh giá hiệu quả và xếp loại doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ.
urlZalo
Tư vấn qua Zalo
Tư vấn qua Facebook
url0932 309.309
Gọi ngay Tài chính Khoa Lê
Back to Top